Co trzeba wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uzgodniony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który świętuje się 16 listopada. Z brakiem tolerancji każdego dnia ma styczność bardzo dużo osób i właśnie ten dzień ma to uświadamiać. Jest to pewnego rodzaju zwrócenie się z prośbą do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, by szukali rozwiązania tego występującego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, żeby zmniejszyć brak akceptacji przez nauczanie, czy również przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie akceptacji oraz zachęcanie do braku agresji wobec osób dyskryminowanych.

Systematycznie pojawiające się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Stwierdzono jednak, że to właśnie te grupy mają styczność z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Objawy nietolerancji są niewiarygodnie kłopotliwe dla osób dyskryminowanych, stąd też świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma uprzedzać o różnego rodzaju aktach agresji, a także pomóc w znalezieniu głównych motywów uformowania się braku akceptacji. Aby dowiedzieć się, czym faktycznie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych, potrzebne są takie przedsięwzięcia, które niewątpliwie okazują się pomocne w tym zakresie. Ma też kształcić, uczyć dostrzegania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, a także celem takich działań jest umiejętności słuchania.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak świętuje się go w naszym kraju?

Wspólny apel ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej oraz werbalnej agresji pojawiającej się z powodu homofobii oraz rasizmu, ale i również okazują silne zrozumienie dla tych osób. Pod zgodnym apelem podpisał się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie obwieszczana przez wywieszanie kolorowych banerów oraz oświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony w szczególności most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz